A A A

Ook al heeft de SHY vorig jaar de toezegging gekregen dat Ymere geen fusie plannen meer heeft, hier blijkt maar weer wat deze toezeggingen waard zijn.

Op 25 april 2012 is het al weer zeven jaar geleden dat onze oud secretaris en voorzitter van de HVA Henk Hut is overleden, zeven jaar die in een razend tempo zijn voorbij gegaan.
Ook zeven jaar waarin waanzinnig veel is gebeurd binnen de HVA gelederen, nieuwe bestuursleden zijn gekomen en gegaan, de WVA is gefuseerd en opgegaan in Ymere, een verhuizing van ons HVA kantoor naar de Clingendaellaan en veel interne veranderingen.

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag 12 april het wetsvoorstel Huurverhoging op Grond van Inkomen aangenomen.
Dit voorstel uit het regeerakkoord is bedoeld om het scheef wonen aan te pakken. Huishoudens met een inkomen hoger dan 43.000 euro kunnen tot 5 procent extra huurverhoging krijgen bovenop het inflatiepercentage.

De rechtbank in Den Haag heeft de Belastingdienst opgedragen per direct te stoppen met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders. Daarmee is de invoering van 5% extra huurverhoging per 1 juli 2012 praktisch onmogelijk geworden, temeer daar er toch al gigantische uitvoeringsproblemen zijn. Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op het vonnis: ‘Het schenden van de privacy van bijna alle huurders in Nederland moet direct stoppen.

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag 12 april het wetsvoorstel Huurverhoging op Grond van Inkomen aangenomen.
Dit voorstel uit het regeerakkoord is bedoeld om het scheef wonen aan te pakken. Huishoudens met een inkomen hoger dan 43.000 euro kunnen tot 5 procent extra huurverhoging krijgen bovenop het inflatiepercentage.