A A A

HUURDERS KRIJGEN EEN TE HOGE HUURVERHOGING VOOR DE KIEZEN
Huurdersorganisaties zijn verbijsterd over hoe zij door de corporaties buitenspel worden gezet bij het onderhandelen over de gemiddelde huuraanpassing.
Woningcorporaties dicteren dat de maximaal toegestane gemiddelde huurverhoging door hen -zonder inspraak van de huurdersorganisaties- zal worden toegepast.

Huurdersvereniging Staedion (HVS) heeft alle bij hen bekende huurdersorganisaties aangeschreven en verzocht tot ondersteuning bij de afkeuring van deze werkwijze en dit kenbaar te maken bij corporaties, de minister en media. Hier hebben vele organisaties vanuit het hele land gehoor aan gegeven. Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) heeft de handen met HVS ineengeslagen om namens alle huurders en meewerkende huurdersorganisaties de minister en woningcorporaties op te roepen tot een gematigde huurverhoging.

Veel woningen van Ymere gaan of zijn al van het gas af. In plaats van gas worden woningen aangesloten op stadswarmte. Maar stadswarmte blijkt voor veel huurders nu een duur alternatief te zijn door de sterk gestegen vastrechttarieven van warmteleverancier Vattenfall. Ymere heeft de afspraak gemaakt dat huurders niet duurder uit zouden zijn bij stadswarmte. Daarom gaat de corporatie nu in gesprek met de gemeente en Vattenfall. De directievoorzitter van Ymere belooft dat de rekening niet bij huurders komt te liggen. Dat laat Ymere in een persbericht weten:

Organisatie: Bewoners commissie WitteToren.

Met medewerking van:

 Schoolkinderen, onderwijzers en oudercommissie van

De Architect

Actieve buurt bewoners Bouwmeesterbuurt

Party centrum Lucky

Muzikale begeleiding: Gerard Poot

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Almere en wooncorporatie Ymere

Huurdersvereniging Almere
Met onze huurdersvereniging doen wij ons uiterste best de belangen te behartigen van alle huurders van Ymere in Almere. Wij doen dit in samenspraak met Ymere, de gemeente en andere corporaties, maar ook in nauwe samenwerking met de overige huurdersverenigingen van Ymere in Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer.
Ons team combineert gezelligheid met gedrevenheid. In ons bestuur is ruimte gekomen voor twee nieuwe bestuursleden. Voor het gemak gebruiken wij “hij” in de omschrijving van de werkzaamheden, maar natuurlijk geldt deze advertentie voor iedereen. Het betreft vrijwilligerswerk, waar een vergoeding voor gegeven wordt en onkosten gedekt worden. Het werk neemt gemiddeld 2 à 4 uur per week in beslag.

Dat de huizenprijzen gestegen zijn, zal geen nieuws zijn. Mensen met koophuizen weten dat hun WOZ-waarde daarmee samenhangt en inderdaad is die dan ook met 16% gestegen. Maar de WOZ-waarde van de sociale woningen is zelfs nog meer gestegen: 18%. Ook huurders kunnen hiertegen bezwaar maken. Kijk hiervoor eerst op de website van het WOZ-waardeloket en de Huurcommissie.