A A A

Na de introductie van MijnYmere in 2020 vragen wij regelmatig feedback aan onze huurders die gebruik maken van MijnYmere. Met die feedback gaan we aan de slag. Zo maken we samen MijnYmere steeds beter.

Inmiddels heeft meer dan de helft van onze huurders een account op MijnYmere. Voor zaken die je in MijnYmere kunt regelen wordt echter nog veel gebeld naar het klantcontactcentrum van Ymere. Daardoor is het regelmatig druk aan de telefoon en is er soms weinig tijd beschikbaar voor huurders die extra hulp nodig hebben bij hun vragen.

Via MijnYmere is nu ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Via een "bezwaarassistent" kunnen huurders geholpen worden met doorlopen van alle noodzakelijke stappen. 

Op 21 maart jl. heeft SHY de reactie van Ymere ontvangen op het advies op de huurverhoging van dit jaar. Daarmee is het adviestraject formeel afgerond. Het bestuur van SHY wil middels deze brief toch nog reageren op de lijnen van argumentatie die Ymere formuleert als grond om de adviezen van SHY niet over te nemen. 

Het kabinet wil met de Wet betaalbare huur huren weer betaalbaar maken. De wet zorgt ervoor dat verhuurders een huur vragen die past bij de kwaliteit van de woning. 

Zo regelt de wet dat het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat gelden voor middenhuurwoningen tot en met 186 punten. Dit is niet alleen van belang voor de vrije sector maar ook voor de sociale huursector! De puntentelling WWS wordt aangepast voor de E, F en G labels: E nu 8 punten, wordt -4; F nu 1 punt, wordt -9; G nu 0 wordt – 15. Voor de G-labels betekent het al gauw € 90 huurverlaging! 

Ymere, huurdersorganisatie 3HO en woningcorporaties GoedeStede en de Alliantie hebben vandaag samen met gemeente Almere hun handtekening gezet onder de nieuwe productieafspraken voor de periode 2024 t/m 2028. De partijen zetten zich de komende vijf jaar in om bijna 4.100 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.