A A A

Bewonerscommissies (ook wel BC's genoemd) houden zich vooral bezig met de belangen van huurders in hun eigen complex. Vaak gaat dat om heel concrete belangen. Zoals te hoge servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex. Overleg met de verhuurder hebben bewonerscommissies ook, maar dat beperkt zich tot zaken die in het complex spelen. De naam 'bewonerscommissie' wordt vooral gebruikt als het om huurders van een woningcorporatie gaat (in dit geval huurders van Ymere). Als huurders van een commerciële verhuurder zich op complex- of wijkniveau organiseren noemen zij zich vaak 'huurdersvereniging' of 'bewoners(belangen)vereniging'.

Wilt u meer informatie? Stuurt u ons een bericht via onderstaand formulier.

De BC De Witte Toren is opgericht 11-2-2013, bestaat uit vijf personen
en behartigt de belangen van de bewoners uit De Witte Toren.
De Witte Toren is een seniorenflat, staat aan het C. van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt en heeft 42 appartementen.
Naast de appartementen heeft de flat ook een algemene ruimte waar de bewoners geregeld komen klaverjassen, biljarten, handwerken etc.
Ook kan de algemene ruimte gebruikt worden door de bewoners om bijvoorbeeld een feestje te geven. Dit wel in overleg met de BC.
Veel plannen van de BC zijn nog niet gerealiseerd
( we zijn nog maar net begonnen ).

De doelstelling van de bewonerscommissie “De Corridor” is:

Saamhorigheid en samenwerking onder en met de bewoners van dit unieke woningenblok.

Het samen scherp blijven op aanpassingen, verbeteringen, schoon en netjes houden in samenwerking met de verhuurder.

Zodat het voor iedere bewoner een lust is om hier, in één van de woningen en de gezamenlijke ruimtes ( zoals hal, gangen en garage) te kunnen vertoeven.

Samen zijn we sterker en kunnen we veel meer uitrichten.

Wij (de bewonerscommissie) spreken (en denken namens alle bewoners) de wens uit dat we door het bovenstaande goed in het oog te houden lang en gelukkig samen in een prachtige woonomgeving oud kunnen worden.

Deze bewonerscommissie behartigt de belangen van de bewoners in het wooncomplex de Metronoom. Deze commissie heeft ook de beschikking over een eigen onderkomen voor het organiseren van bijeenkomsten, kaartavonden, bingomiddagen en is meestal de gastheer voor de Algemene Leden Vergadering van de HVA.

Contactadres: Mozartweg 20

Alleen via post of telefoon.

Aarde – Vuur – Water… De elementen in de Indische buurt. 6 jaar staan deze 3 flats aan de evenaar, maar het eigenlijke adres is Palembangweg.

De GELE FLAT – is eind 2010 toegetreden bij de HVA,onder deze naam. Simpel en zo al bekend bij allerlei instanties van de Gemeente. De levensbestendige mooie en ruime flats van Ymere waar iedereen 55+ moet zijn, heeft nu eindelijk een officiële commissie.
Waarom dit zo lang geduurd heeft.
Helaas waren er geen bewoners in de gele flat die zich wilden aansluiten. Vele malen geronseld in de flat maar het wilde maar niet lukken. De gemiddelde leeftijd in deze flat is 70 jaar. Wat zou men willen. Vele wensen zijn hetzelfde!