A A A

Het is minister Spies niet gelukt om het wetsvoorstel dat een extra huurverhoging van 5% mogelijk maakt voor inkomens vanaf 43 duizend euro (de gluurverhoging) door het parlement te loodsen. Het voorstel moet nog steeds besproken worden in de Eerste Kamer, die deze week met reces is gegaan. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer nu aan dat ze er naar streeft het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Het woningmarktmonster van de Kunduz-coalitie De indruk wordt gewekt dat het begrotingsakkoord een belangrijke aanzet levert tot de felbegeerde hervorming van het
woningmarktbeleid. Dat is een betreurenswaardig misverstand: de ontwrichting van de woningmarkt neemt verder toe.

Ook al heeft de SHY vorig jaar de toezegging gekregen dat Ymere geen fusie plannen meer heeft, hier blijkt maar weer wat deze toezeggingen waard zijn.

Ieder jaar zegt Ymere vóór 1 mei de huurverhoging aan zodat we de huren per 1 juli daadwerkelijk kunnen verhogen.

Dit jaar schuift dit allemaal één maand op. Huurders van sociale huurwoningen krijgen de huurverhoging nu vòòr 1 juni op de mat en de feitelijke verhoging gaat dan per 1 augustus in.

Op 25 april 2012 is het al weer zeven jaar geleden dat onze oud secretaris en voorzitter van de HVA Henk Hut is overleden, zeven jaar die in een razend tempo zijn voorbij gegaan.
Ook zeven jaar waarin waanzinnig veel is gebeurd binnen de HVA gelederen, nieuwe bestuursleden zijn gekomen en gegaan, de WVA is gefuseerd en opgegaan in Ymere, een verhuizing van ons HVA kantoor naar de Clingendaellaan en veel interne veranderingen.