A A A

Bedankt voor de bijzonder gezellige en goed verzorgde dag die we met jullie en andere commissieleden mochten doorbrengen.

Wij, de commissieleden van “De Witte Toren” waren blijverrast dat we, net aangesloten bij de HVA, vier kaarten kregen aangeboden om mee te gaan met het dagje uit ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de HVA

Hier een aantal foto’s gemaakt door Henk groot onze secretaris van het dagje uit op 11 mei 2013 wat de HVA heeft aangeboden aan onze bewonerscommissies ten gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de HVA.

Het was een hele fijne dag waar we geen wanklank hebben gehoord ondanks het niet al te mooie weer.

Na lang onderhandelen, eerst tussen de Wooningbouw en Ymere en daarna tussen deze twee en de Stichting Huurdersverenigingen Ymere SHY, is het dan eindelijk zover gekomen dat het bestuur van het SHY met een stem tegen toch het groene licht heeft kunnen geven voor de fusie tussen de twee corporaties. Hier zijn wel een due-diligence onderzoek, een financieel onderzoek en heel wat uurtje vergaderen door het SHYbestuur aan vooraf gegaan, maar het is dan toch gelukt.

Bewonerscommissie De Witte Toren van start.

Afgelopen april mochten we bewonerscommissie de Witte Toren welkom heten binnen de gelederen van de HVA.

Deze bewonerscommissie die de belangen van de bewoners in de nieuwe senioren flat aan het van Eesterenplein in Almere-Buiten gaat behartigen, is opgericht op 11 februari 2013 en bestaat uit 5 personen.

Het aantal schadeclaims bij de staat groeit. Woningcorporaties Patrimonium, Qua Wonen, KleurrijkWonen en Woonpalet hebben inmiddels schadeclaims neergelegd bij de staat omdat de belastingdienst er niet in geslaagd is om op tijd de juiste inkomensgegevens van huurders aan te leveren. Daardoor kan de inkomensafhankelijke huurverhoging niet worden doorgevoerd.