A A A

Ymere, huurdersorganisatie 3HO en woningcorporaties GoedeStede en de Alliantie hebben vandaag samen met gemeente Almere hun handtekening gezet onder de nieuwe productieafspraken voor de periode 2024 t/m 2028. De partijen zetten zich de komende vijf jaar in om bijna 4.100 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Met deze afspraken over het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen geven de partijen een eerste Almeerse invulling aan de Nationale Prestatieafspraken. Naast afspraken over nieuwe woningen (productieafspraken) worden ook nog prestatieafspraken gemaakt over thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid, wonen & zorg en betaalbaarheid. De gesprekken daarover zijn in volle gang, de verwachting is dat afspraken over deze thema’s dit najaar ondertekend worden.

De productieafspraken worden elk jaar bijgesteld. Daarbij wordt steeds weer een jaar vooruit gekeken.

Regiomanager Kim Ronner: “Tienduizenden mensen zijn op zoek naar een sociale huurwoning in Almere. Met het ondertekenen van deze productieafspraken geven we een krachtig signaal af, namelijk dat we hier collectief iets aan willen doen. Door de komende jaren samen met de andere woningcorporaties ruim vierduizend nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen, hopen we de druk op de (sociale) woningmarkt enigszins te verlichten.”

Samenwerking

Julius Lindenbergh, wethouder Bouwen en Wonen: “Het is cruciaal dat we de komende jaren zo veel mogelijk nieuwe woningen toevoegen in Almere. We zetten maximaal in op grote aantallen woningen die snel zijn te realiseren op nieuwbouwlocaties en binnen het stadscentrum. Soepele samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij onontbeerlijk.”

Colly Bouman, voorzitter van huurdersorganisatie 3HO, sluit zich daarbij aan: "Het is nu zaak dat redenen waarom iets niet kan, worden omgezet in mogelijkheden hoe iets wel kan. Als alle partijen daadwerkelijk samenwerken, moet dat lukken."

Blijven bouwen van betaalbare huurwoningen

Alle partijen benadrukken de noodzaak om te blijven bouwen. Woningcorporaties Ymere, GoedeStede en de Alliantie: “Ruim 55.000 mensen zijn op zoek naar een betaalbare sociale huurwoning in Almere. De wachttijd voor deze woningzoekenden is lang. Het is dus belangrijk dat we betaalbare huurwoningen blijven bouwen. We zijn dan ook blij dat we in goed onderling overleg tot een verdeling van de locaties voor sociale woningbouw zijn gekomen. En dat we gezamenlijk de komende jaren een significante hoeveelheid sociale huurwoningen kunnen toevoegen aan de bestaande woningvoorraad.“

De corporaties benadrukken dat snelle voortgang noodzakelijk is: “Voor huurders en woningzoekenden is het belangrijk dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden omgezet in concrete woningen. Om dat voor elkaar te krijgen, houden we met alle partijen de vinger aan de pols als het gaat om voortgang van de bouw. En dat we eventuele problemen tijdig signaleren en samen bespreken. Gezien de enorme druk op de woningmarkt zijn we dat aan onze huurders en woningzoekenden in Almere verplicht.”

Bron: Ymere