A A A

HUURDERS KRIJGEN EEN TE HOGE HUURVERHOGING VOOR DE KIEZEN
Huurdersorganisaties zijn verbijsterd over hoe zij door de corporaties buitenspel worden gezet bij het onderhandelen over de gemiddelde huuraanpassing.
Woningcorporaties dicteren dat de maximaal toegestane gemiddelde huurverhoging door hen -zonder inspraak van de huurdersorganisaties- zal worden toegepast.

Huurdersvereniging Staedion (HVS) heeft alle bij hen bekende huurdersorganisaties aangeschreven en verzocht tot ondersteuning bij de afkeuring van deze werkwijze en dit kenbaar te maken bij corporaties, de minister en media. Hier hebben vele organisaties vanuit het hele land gehoor aan gegeven. Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) heeft de handen met HVS ineengeslagen om namens alle huurders en meewerkende huurdersorganisaties de minister en woningcorporaties op te roepen tot een gematigde huurverhoging.

Hoe het hoort
Tot nu toe is ieder jaar over en weer geluisterd naar argumenten over de hoogte van de gemiddelde huurverhoging. Een goed gesprek en een zorgvuldig adviestraject zorgde voor een serieuze weging door woningcorporaties. Met als resultaat een redelijk huurbeleid.
Richard Ramaker, vicevoorzitter van de SHY: “Zoals het ook hoort. Dit jaar gaat dat -volgens de corporaties- niet gebeuren. Op die manier kunnen wij de belangen van huurders niet goed vertegenwoordigen”.

Vooral dit jaar nodig
Vooral dit jaar is dat goede gesprek nodig. De huurder krijgt namelijk behoorlijk wat voor de kiezen. De dreiging van afschaffing/verlaging van toeslagen en de wankele bestaanszekerheid voor veel groepen zijn donkere wolken boven huurders die iedere euro om moeten draaien of net tegen deze grens aan zitten. Maar ook huurders met een middeninkomen verkeren steeds vaker in financieel zwaar weer.
“Wij geven ons adviesrecht niet zomaar op”, zegt Ramaker, “dat zijn we verplicht aan de huurders die met angst en beven deze huurverhoging op zich af zien komen”.

Paginagrote advertentie in het AD van 23 februari 2023
Betrokken huurdersorganisaties willem via een paginagrote advertentie de aandacht van politiek Den Haag, media, woningcorporaties en alle particutiere verhuurders voor de zware positie waarin huurders zich bevinden. Wij willen nakoming van de Overlegwet en als gelijkwaardig gesprekspartner worden behandeld. Woningcorporaties keer terug naar uw taak om betaalbare huisvesting te bieden!

Nieuwsbericht Reformatorisch Dagblad
Naast de advertentie heeft het Reformatorisch dagblad een nieuwsartikel gewijd aan de oproep tot lagere maximale huurverhoging.
Dit artikel vindt u via deze link.