A A A

De Raad van State heeft kritiek geuit op de Wet betaalbare huur, omdat het onzeker is of deze daadwerkelijk zal bijdragen aan voldoende betaalbare huurwoningen. Volgens de Raad van State kan de nieuwe wet er juist voor zorgen dat het aantal huurwoningen in de middensector sterk afneemt.

Verhuurders zullen namelijk niet alleen te maken krijgen met maximale huurprijzen, maar ook met andere maatregelen, zoals een verhoging van de vermogensbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat verhuurders niet meer voldoende rendement behalen en hun huizen zullen verkopen.

Uit een rapport van het bedrijf CBRE blijkt dat deze ontwikkeling nu al zichtbaar is, met name in Almere, Amersfoort en Zaanstad. Volgens CBRE zullen er de komende jaren tienduizenden huurwoningen verdwijnen.

De Raad van State waarschuwt dat de nieuwe huurwet op de korte termijn weliswaar de huurprijzen in de particuliere sector zal verlagen, maar dat er ook negatieve gevolgen kunnen zijn voor de samenleving en de economie. Zo kunnen problemen zoals scheefwonen en lange wachtlijsten van sociale huurwoningen zich nu ook voordoen in de middenhuur. Dit kan ervoor zorgen dat mensen minder snel kunnen verhuizen naar bijvoorbeeld een nieuwe baan.

Daarnaast vindt de Raad van State dat de overheid zich te veel bemoeit met het eigendomsrecht van verhuurders en investeerders. Om deze redenen adviseert de Raad van State minister De Jonge om het voorstel opnieuw te bekijken en eventuele aanpassingen te maken voordat het aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

(Bron: www.raadvanstate.nl, 20-11-2023)