A A A

Minister De Jonge had een aantal wetten klaarstaan toen het kabinet viel. Sommige wetten zijn daardoor controversieel verklaard en zullen eerst nog door het nieuwe kabinet goedgekeurd moeten worden. De stand van zaken houden wij voor u in de gaten. Meer hierover kunt u nalezen op de website.