Huurders Vereniging Almere

Omdat er iemand aan uw kant moet staan.

Woonkloof middeninkomens

Woonbond waarschuwt voor vergroten ‘woonkloof’ middeninkomens

14 juli 2019

De Woonbond waarschuwt dat, door een huidig wetsvoorstel waarin de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning wordt verlaagd, nog meer middeninkomens tussen wal en schip gaan vallen op de woningmarkt.

Wij kunnen dit als HVA volledig onderschrijven. Deze voorgestelde maatregel zal niet alleen de groep van lage middeninkomens treffen die al in een huurwoning wonen waarvan de WWS-punten hoog genoeg zijn om de exorbitante huurverhogingen van 50 – 100 euro per maand door te voeren, met als gevolg een onbetaalbaarheid van de woning waarin men woont, maar aan de andere kant ook de onmogelijkheid om in de vrije sector te huren, of te kopen, omdat het inkomen daar te laag voor is. Men zit dus aan twee kanten gevangen.

Een ander bijkomend effect is dat door de verlaging van de inkomensgrens van 38.000 euro naar 35.000 euro, men de door eenieder verfoeide segregatie in de hand werkt.

Differentiëren op type huishouden.

Waar men in het verleden vanuit de regering altijd heeft gezegd dat er geen inkomenspolitiek bedreven mocht worden door de wooncorporaties, schijnt deze minister Ollongren daar geen moeite meer mee te hebben. In plaats van het afschaffen van de verhuurdersbelasting waardoor de corporaties weer lucht zouden krijgen om te kunnen bouwen, bedenkt zij een nieuwe maatregel om de burger die is aangewezen op een huurwoning opnieuw het gelag te laten betalen, is in de eerste instantie de onderkant van de bevolking uitgeknepen, nu is de middenmoot aan de beurt.

Dit nieuwe staaltje van de onderkant van de bevolking te laten betalen voor een woningmarkt die volkomen op slot zit is een goede opvolger van de verhuurdersbelasting, waar haar collegaminister Blok misschien van zal denken waarom heb ik het zelf niet bedacht.

Wanneer deze maatregel wordt aangenomen is het het zoveelste voorbeeld van een schijnvertoning opvoeren om te suggereren dat de vraag naar sociale huurwoningen een stuk minder is dan wordt beweerd, of met andere woorden, het is een goocheltruc met een uitkomst waar iedere betrokkene zich voor moet schamen.  De doelgroep voor sociale huur wordt zo kunstmatig klein gerekend, waardoor meer mensen nergens terecht kunnen.’

 

“Alleenstaande met midden inkomen

geen kans op sociale huurwoning”

Uit het wetsvoorstel van minister Ollongren blijkt dat alleenstaanden met een inkomen van maximaal 35.000 euro ( Netto +/- 23.000 ) een sociale huurwoning toegewezen kunnen krijgen. Het kabinet ontneemt daarmee alleenstaanden die nu op de wachtlijst staan en iets meer verdienen dan 35.000 euro ineens de kans op een sociale huurwoning. Zij verliezen hun opgebouwde wachttijd bij woningnet en krijgen met hun inkomen vaak geen toegang tot een vrijesectorhuurwoning of koopwoning.


geschreven door:
geplaatst: 14 juli 2019

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Huurders Vereniging Almere