Huurders Vereniging Almere

Omdat er iemand aan uw kant moet staan

WERKZAAMHEDEN HUISMEESTERS

WERKZAAMHEDEN HUISMEESTERS EN OF GEBIEDSBEHEERDER

 

Huismeester:

□ Verspreiden post (als nodig)

□ Reageren op inbraakalarmering vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde

□ (Laten) verwijderen van afval / legen afvalcontainers

 

 

Huismeester en gebiedsbeheerder

□ Controle schoonmaakwerkzaamheden twee keer per week

□ Aanspreken schoonmakers

□ Inspectieronde algemene ruimtes, tuinen en achterpaden

□ Bewoners aanspreken op verkeerd gebruik algemene ruimtes, tuinen en

achterpaden

□ Stickeren van verkeerd geplaatst afval/goederen

□ Laten verwijderen van afval/goederen

□ Aanspreken bewoners bij overlast

□ Bemiddelen bij kleine overlastgevallen

□ Huurders doorverwijzen naar bemiddeling

□ Signaleren van onderhuur

□ Signaleren van andere illegale activiteiten, zoals hennepteelt

□ Verwelkomen nieuwe huurders.

□ Toezicht op de technische staat van complexen en de aanwezige algemene installaties

□ Lampen vervangen en of controleren

□ Kleine technische reparaties in algemene ruimten (sloten, drangers), of zorgdragen voor

een snelle afhandeling van kleine technische gebreken.

□ Zorgdragen voor adequate afhandeling van overige technische reparaties (via kmf)

□ Informatie verstrekken over woon- en leefregels

□ Spreekuur voor huurders of herkenbaar poster en flyer met foto en telefoon nummer

plaatsen

□ Informeert over werkzaamheden van Ymere in de buurt (bv onderhoud)

□ Signaleert verkeerd en/of zonder toestemming geplaatste schotels

□ Maatregelen treffen voor de veiligheid, zoals gladheidsbestrijding

□ Uitzoekwerkzaamheden cvz ruimte en Tuinen.

□ Wibo complex werkzaamheden

 

 

Gebiedsbeheerders

□ Heeft overleg met wijkagent, toezichthouders, gemeentelijke instanties en andere

wijkbeheerders over situaties in de wijk.

□ Huurders wijzen op ondersteuning, instanties e.d

□ Stimuleert leefbaarheidsinitiatieven van huurders

□ Stimuleert onderlinge bewonerscontacten, en bouwt zo mee aan een informeel netwerk.

□ Bijwonen van voorlichting bijeenkomsten en bewonerscommissie vergaderingen

 

 

 

De competenties die voor deze taken nodig zijn en of ontwikkelt mogen worden.

Samenwerken

Flexibiliteit

Probleem oplossend denken en handelen.

Communiceren

Klantgericht

Stressbestendig

Ondernemen

Assertiviteit

 

 

 

Deze competenties vertalen zich tot de volgende uitingen van houding en gedrag.

 

Pro actief klanten opzoeken zonder dat er een aanleiding hoeft te zijn (bv klacht ,overlast,)

Oren en ogen en mond zijn van Ymere.

Werkzaamheden uitvoerend zijn naar buiten gericht.

Stringenter klanten aanspreken op houding en gedrag.

Huisbezoeken uitvoeren.

Enquêtes houden onder de huurders over imago huismeester en wensen huurder.

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Huurders Vereniging Almere