A A A

De overheid wil meer controle hebben over de volkshuisvesting om de vastgelopen woningmarkt en de trage nieuwbouw weer op gang te brengen. Hoewel het kabinet is gevallen, zullen er de komende tijd verschillende nieuwe wetsvoorstellen aan het parlement worden voorgelegd. Sommige wetten zijn zelfs al aangenomen.

Om er van de winter ook weer warmpjes bij te kunnen zitten, is het ook dit jaar mogelijk om energietoeslag aan te vragen. Kijk of u in aanmerking komt, of u deze automatisch krijgt of dat u in actie moet komen. Laat geen geld liggen!

Minister De Jonge had een aantal wetten klaarstaan toen het kabinet viel. Sommige wetten zijn daardoor controversieel verklaard en zullen eerst nog door het nieuwe kabinet goedgekeurd moeten worden. De stand van zaken houden wij voor u in de gaten. Meer hierover kunt u nalezen op de website.

Eind 2022 begin 2023 heeft onze koepelorganisatie SHY in samenwerking met Ymere een tevredenheidsonderzoek bij de huurders van Ymere gedaan. Het rapport van dit onderzoek is inmiddels beschikbaar en willen wij het graag met u delen.

Voor alle bewonerscommissies: mocht u vragen of opmerkingen over het rapport hebben dan kunt u dit wellicht bespreken tijdens het volgende overleg van Ymere en uw bewonerscommissie.

Om het rapport te openen, dan kunt u hier (ctrl clicken)

Veel woningen van Ymere zijn (nog) niet gereed gemaakt om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Veel nieuwe elektrisch fornuis kunnen niet aangesloten worden op een traditioneel stopcontact, maar hebben hiervoor een Perilex stopcontact nodig. Bent u van plan om een elektrisch fornuis aan te schaffen en er is geen Perilex stopcontact aanwezig dan kunt u hiervoor Ymere benaderen