A A A

In Almere Oosterwold zijn dertig kleine, betaalbare woningen opgeleverd voor mensen die tijdelijk tussen wal en schip vallen, de zogenaamde ‘bankslapers’. Te denken is hierbij aan mensen in een scheiding, of meer algemeen: mensen die in een moeilijke fase in hun leven zitten. De huur is iets boven de sociale huurgrens (rond de 750 euro) en de woningen van 40m2 worden ingezet als tijdelijke woning voor ongeveer 2 jaar. De bedoeling is dat de bewoners hun uiterste best doen zelf in die tijd een andere woning te vinden. (Bron: Omroep Flevoland)

Misschien heeft u het twee weken geleden ook op de voorpagina van het Almeerse weekkrantje gezien, mét foto waar onze Wido ook op stond. De drie woningcorporaties Ymere, de Alliantie en GoedeStede hebben in samenwerking met hun verenigde huurdersorganisatie 3HO een plan bedacht om minstens 1000 mensen versneld aan een huurwoning te helpen.

Op de ALV hebben we verteld dat de onderhandelingen over de huurverhoging heftig waren, maar dat de strijd tussen SHY en Ymere uiteindelijk was geëindigd in een verhoging van 1,8%, toch een aanzienlijke verlaging van de 2,3% waarmee Ymere eigenlijk had willen eindigen.

Met deze geruststellende woorden van minister Hugo de Jonge kondigt hij een versneld woningbouwprogramma aan. Eind dit jaar (…) zal er meer duidelijkheid zijn waar in Flevoland meer huizen gebouwd mogen worden. De plannen in de Nationale Woon- en Bouwagenda moeten zorgen voor een hoger tempo in woningbouw en een waarborg betekenen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de huizen.

(Bron: www.infinance.nl)

Waarom, waarover en hoe maken we afspraken

Door uitvoering van de motie Hermans is de totale opbrengst van de verhuurderheffing vanaf 1 januari 2022 met een nettobedrag van 500 miljoen euro verlaagd.

De Tweede Kamer heeft bij de uitvoering van de motie verzocht om de verlaging van de verhuurderheffing te koppelen aan afspraken op het gebied van woningbouw en verduurzaming.

De Minister van BZK en Aedes doen dit via bestuurlijke afspraken op nationaal niveau - die lokaal en regionaal hun invulling krijgen in regionale en lokale prestatieafspraken - waar de corporatiesector en de minister zich aan committeren.