A A A

Vanaf 1 juli a.s. is het door een aanpassing van het Bouwbesluit verplicht om op iedere verdieping van uw woning een goedgekeurde rookmelder te hebben. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelders te plaatsen. Het ontbreken van rookmelders wordt per 1 juli a.s. als gebrek gezien en kan dientengevolge zelfs tot huurverlaging leiden indien de verhuurder weigert ze te plaatsen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de huurder om op tijd de batterijen te vervangen. (Bron: Woonbond)

Waar open deuren meestal in strijd zijn met duurzaam energiegebruik, is dit advies in de strijd tegen een hoge rekening juist een wel heel wijd open deur. De lector Energietransitie van Hogeschool Windesheim, Jeike Wallinga, raadt aan om de verwarming lager te zetten en korter te douchen. “Het went snel genoeg en kan veel uitstoot en energiegebruik schelen. Als we ons gedrag niet veranderen dan gaat de energietransitie gewoon te langzaam.” (Bron: Omroep Flevoland)

In de periode 2019 – 2021 heeft de verhuissubsidie “Van Groot Naar Beter” geleid tot 80 vrije grotere sociale huurwoningen. Deze regeling biedt de mogelijkheid aan huurders die doorstromen naar een kleinere huurwoning om een verhuisvergoeding van 1250 euro aan te vragen.

Bovenop de reeds beschikbare plekken in Almeerse hotels, worden in Almere met spoed 400 opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente gebruikt hiervoor grotendeels leegstaande gebouwen die binnen korte tijd omgebouwd kunnen worden tot opvangplek. De vluchtelingen kunnen hier minstens een half jaar tot jaar terecht. De omwonenden zijn geïnformeerd en kunnen contact opnemen bij overige vragen.  

Het lijkt een utopie, maar voor vijftien bewoners uit Kruidenwijk wordt het misschien wel waar. Ze gaan in gesprek met de gemeente in het kader van de pilot “Bouwen door de buurt”. Zij vormen de eerste initiatieven van dit experiment waarmee de gemeente vernieuwende woonvormen wil ontdekken.