A A A

Afvaldumping is een ergernis die veel inwoners treft. Ondanks diverse mooie initiatieven waarbij buurtbewoners met grijpers en afvalzakken hun best doen om de rotzooi van een ander op te ruimen, blijven de asociale dumpingen een vaak gezien beeld door heel Almere heen. Om dit structureel aan te pakken, heeft de gemeente het plan bedacht dat luistert naar de hoopvolle naam “Schone Straat Strategie” en is daarmee al op vijf locaties gestart.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft zijn nieuwe plannen gepresenteerd. De kern is: een duurzame woning moet voor iedereen mogelijk zijn.  Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen. Op de site van de Rijksoverheid staat: “Het kabinet heeft speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee.”

De plannen van het kabinet om de huurtoeslag aan te pakken zullen voor veel mensen erg ongunstig uitpakken, aldus een woordvoerder van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties.

De reis ging naar Giethoorn, zoals bekend gemaakt was op de laatste ALV. Na een kleine omweg om in stijl een VIP op te halen, hadden we een voorspoedige reis. We werden onthaald met koffie en thee en diverse soorten heerlijk gebak. Daarna een mooie rondvaart waarna een heerlijke lunch op ons stond te wachten. Dan was er vrije ruimte, waarin we konden wandelen, shoppen of lekker konden blijven relaxen in of bij het restaurant.

Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de verplichte vervanging van de cv-ketel. Als uw woning hier niet geschikt voor is, is een elektrische waterpomp of een aansluiting op het warmtenet ook een optie.

Deze maatregel is genomen om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Minister Jetten van Klimaat kondigt aan dat er ook meer monteurs opgeleid zullen worden om alle pompen te kunnen installeren en onderhouden. Volgens het kabinet wordt hiermee 60% van het aardgasverbruik bespaard; met een elektrische waterpomp is dat zelfs 100%.

Koepelorganisatie van de woningcorporaties Aedes is er blij mee en vindt het een mooie tussenstap op de weg naar aardgasvrij. De corporaties geven aan bij installatie voorrang te geven aan de huizen met de laagste energielabels.

(Bron: nu.nl 17-05-2022)