A A A

De overheid is er druk mee bezig en het lijkt er toch van te komen: huurverlaging voor de laagste inkomens naar 575 euro. Deze zal -als het gaat zoals gepland is- ingaan per 1 juli 2023. Mocht u ervoor in aanmerking komen, dan wordt uw huur automatisch aangepast. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Let wel: het is pas zeker als het wettelijk is vastgelegd! Informatie over huurverlaging in 2023 (ymere.nl)

Zoals iedereen in Nederland al in meer of mindere mate heeft ondervonden, wordt het leven steeds duurder. Met de energiecrisis en de koude seizoenen staat het water bij sommigen zelfs aan de lippen. Dit zal vooral de groep mensen betreffen die een sociale huurwoning hebben: verreweg het grootste deel van onze lezers, dus. In Almere is daarom een “armoede aanvalsplan” ontwikkeld.

Lees meer over de plannen door op de link te klikken: Raad omarmt aanvalsplan armoede - Almere DEZE WEEK | Dé krant die Almere in beweging brengt

Volgens de plannen van Hugo de Jonge zijn er uiterlijk eind 2030 290.000 woningen bijgebouwd die geschikt zijn voor ouderen. Reden hiervoor is dat het aantal ouderen de komende tijd flink zal stijgen. Het aantal mensen van 80 jaar en ouder is naar schatting over twintig jaar bijna verdubbeld. Het gaat hier om zogeheten nultredenwoningen en woningen in een gezamenlijke woonvorm zoals serviceflats en hofjes.

Tochtstrippen aanbrengen, of en brievenbusborstel, folie achter de radiator, een waterbesparende douchekop, ledlampen, dan wel kieren dichtkitten: het lijken vanzelfsprekende activiteiten om een huis te isoleren in de strijd teen sterk toenemende energieprizen. Niet iedereen kan echter deze stap zetten, vanwege ouderdom of fysieke beperkingen, of omdat het geld ontbreekt: die mensen kunnen hierbij worden geholpen.

Per 1 januari 2023 zal het energieplafond ook gelden voor de mensen die gebruik maken van stadsverwarming. Het tarief is gekoppeld aan de gasprijs en daarom moet er wettelijk ook een prijsplafond komen. Dit is vastgezet op 47,39 per gigajoule, ongeveer 1200 m3.

Lees meer hierover: Ook prijsplafond voor stadsverwarming: wat weten we erover?