A A A

Nadat Wido Scholte van de HVA namens 3HO op de politieke markt over de nieuwe huisvestingsverordening had ingesproken bij de gemeenteraad, kwam hij in gesprek met Robert Mienstra, de hoofdredacteur van Almere Deze Week. Deze nodigde hem uit voor een interview om wat meer te vertellen over onze visie en drijfveren.

Als de gemeente er niet in slaagt om uiterlijk 1 juni een gedegen plan van aanpak neer te leggen om nog bijna 500 statushouders een woning te geven, zal de Provincie ingrijpen. Het zal voor het eerst zijn in de geschiedenis dat de Provincie overgaat tot deze dwangmaatregel.

Het College van B&W heeft een plan voor de bouw van 600 flexwoningen in Almere voorgelegd aan de Raad. Er is bij het plan een duidelijke voorkeur voor 3 mogelijke locaties, maar het is ook mogelijk dat de Raad voor een alternatief kiest.

Branchevereniging Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties. Corporaties gaan nu minicompetities organiseren voor opdrachten om in totaal zo’n 8.000 flexwoningen te leveren.

Minister De Jonge wil via de Wet Betaalbare Huur de huurbescherming in Nederland flink uitbreiden. Vanaf 2024 zijn het niet alleen de sociale huurwoningen die bescherming genieten, ook de middenhuurwoningen met een huur tot ongeveer 1100 euro per maand zullen hieronder vallen.