A A A

Jaarlijkse aanpassing huurgrens
Ieder jaar past de overheid de huur- en inkomensgrenzen aan. Per 1 januari is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 664,66. Het maximale jaarinkomen waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 34.085.