A A A

N.a.v. de bewonersbijeenkomst Veiligheid en Leefbaarheid 24 oktober 2023 delen wij u hierbij het verslag van deze avond.

Sebastian Benner is deze avond in de rol van gespreksleider en opent de bijeenkomst die is georganiseerd door 3HO, de koepel van huurdersbelangenverenigingen van de Alliantie, Goede Stede en Ymere. Voor de pauze spreken de professionals over veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Na de pauze worden een aantal stellingen voorgelegd en is er gelegenheid voor individuele vragen. 

De overheid wil meer controle hebben over de volkshuisvesting om de vastgelopen woningmarkt en de trage nieuwbouw weer op gang te brengen. Hoewel het kabinet is gevallen, zullen er de komende tijd verschillende nieuwe wetsvoorstellen aan het parlement worden voorgelegd. Sommige wetten zijn zelfs al aangenomen.

Eind 2022 begin 2023 heeft onze koepelorganisatie SHY in samenwerking met Ymere een tevredenheidsonderzoek bij de huurders van Ymere gedaan. Het rapport van dit onderzoek is inmiddels beschikbaar en willen wij het graag met u delen.

Voor alle bewonerscommissies: mocht u vragen of opmerkingen over het rapport hebben dan kunt u dit wellicht bespreken tijdens het volgende overleg van Ymere en uw bewonerscommissie.

Om het rapport te openen, dan kunt u hier (ctrl clicken)

Om er van de winter ook weer warmpjes bij te kunnen zitten, is het ook dit jaar mogelijk om energietoeslag aan te vragen. Kijk of u in aanmerking komt, of u deze automatisch krijgt of dat u in actie moet komen. Laat geen geld liggen!

Minister De Jonge had een aantal wetten klaarstaan toen het kabinet viel. Sommige wetten zijn daardoor controversieel verklaard en zullen eerst nog door het nieuwe kabinet goedgekeurd moeten worden. De stand van zaken houden wij voor u in de gaten. Meer hierover kunt u nalezen op de website.