A A A

Het kabinet wil met de Wet betaalbare huur huren weer betaalbaar maken. De wet zorgt ervoor dat verhuurders een huur vragen die past bij de kwaliteit van de woning. 

Zo regelt de wet dat het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel (WWS) gaat gelden voor middenhuurwoningen tot en met 186 punten. Dit is niet alleen van belang voor de vrije sector maar ook voor de sociale huursector! De puntentelling WWS wordt aangepast voor de E, F en G labels: E nu 8 punten, wordt -4; F nu 1 punt, wordt -9; G nu 0 wordt – 15. Voor de G-labels betekent het al gauw € 90 huurverlaging! 

Ook krijgen huurders met de wet betere huurbescherming. Nu moeten zij zelf een maximale huurprijs afdwingen bij hun verhuurder, maar niet alle huurders zijn daartoe in staat. Gemeenten kunnen straks ingrijpen als verhuurders te veel huur vragen. Door deze wet gaat de huur van 300.000 woningen op termijn met gemiddeld 190 euro omlaag.

De Wet betaalbare huur gaat in per 1 juli 2024.

bron: Volkshuisvesting Nederland