A A A

Gelukkig was hij nog als secretaris van de HVA op ons feest, in vol ornaat. En ontbreekt hij dus ook niet op de ‘officiële’ bestuursfoto.

Maar: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Met pijn in mijn hart moet ik u (je, jullie) mededelen dat ik, na bijna 20 jaar,  mijn functie bij HVA ter beschikking stel. Met het bestuur van HVA is overeengekomen dat ik per 1 juni stop met mijn werkzaamheden als secretaris en bestuurslid.”

Dit schreef Henk aan al zijn contacten via de HVA. Hoewel we het langzaam aan hadden zien komen, zal het nog geruime tijd even wennen zijn, de vergaderingen zonder Henk. Buiten al zijn inzet voor alle secretariswerkzaamheden, zullen we daar de aanwezigheid van zijn persoon, zijn heerlijke lach en humor heel erg gaan missen. Gelukkig hebben we de foto’s nog!