A A A

Op het programma van onze voorzitter Wilma stond vandaag een vergadering met Ymere op een vreemde locatie, namelijk in de Kunstlinie in het centrum van Almere. Wat ze echter niet wist, was dat er helemaal geen vergadering zou zijn. Wilma was namelijk voorgedragen voor het ontvangen van een koninklijke onderscheiding tijdens de traditionele lintjesregen van dit jaar! 

Tezamen met 16 andere decorandi kreeg zij uit handen van onze nieuwe burgemeester Hein van der Loo een koninklijke onderscheiding en zelfs als enige die van ridder. Nadat hij haar naam noemde mocht zij op het podium komen. Daar werd door de burgemeester nog eens in een persoonlijk verhaal verteld waarom Wilma deze onderscheiding had verdiend.

Het begon allemaal in 2002, toen zij lid werd van een klankbordgroep van huurders. Toen kreeg ze de smaak te pakken en werd zij lid van een bewonerscommissie in Almere Haven. Daarna is zij lid geworden van wat nu de HVA is en is ze inmiddels al heel wat jaren de zeer bevlogen voorzitter. Daarnaast heeft Wilma in de periode 2018 tot 2022 de functie van voorzitter bij SHY bekleed, de overkoepelende organisatie van alle huurdersverenigingen van huurders van Ymere. Vanaf 2002 komt Wilma dus al op voor de belangen van de huurders en vooral voor de sociale huurders. Zij heeft in dit opzicht al heel veel betekend.

Na zijn mooie en indrukwekkende betoog sprak de burgemeester de woorden: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau”.