A A A

Afvaldumping is een ergernis die veel inwoners treft. Ondanks diverse mooie initiatieven waarbij buurtbewoners met grijpers en afvalzakken hun best doen om de rotzooi van een ander op te ruimen, blijven de asociale dumpingen een vaak gezien beeld door heel Almere heen. Om dit structureel aan te pakken, heeft de gemeente het plan bedacht dat luistert naar de hoopvolle naam “Schone Straat Strategie” en is daarmee al op vijf locaties gestart.

Een team van de gemeente zorgt eerst dat de plek opgeruimd en schoon is, en dat de eventueel aanwezige containers van de goede informatie voorzien zijn. Vervolgens is er een ander team dat bestaat uit handhavers, afvalinzamelaars, wijkregisseurs en toezichthouders dat zich buigt over de vraag welk afval daar gedumpt wordt en waarom. In samenspraak met de omwonenden wordt een aanpak gekozen en gemonitord. Vervolgens worden andere plekken aangepakt. Als het goed is, is deze strategie geen tijdelijk, maar een structureel project. Het zou mooi zijn!