A A A

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft zijn nieuwe plannen gepresenteerd. De kern is: een duurzame woning moet voor iedereen mogelijk zijn.  Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen. Op de site van de Rijksoverheid staat: “Het kabinet heeft speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee.”

Energiebesparing en verduurzaming warmtevoorziening
Met een lagere energiebehoefte als doel is door het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd. Dit programma leidt tot isolatie van 2,5 miljoen woningen tot en met 2030, plus de installatie van 1 miljoen hybride warmtepompen in bestaande huizen voor 2030.
Nieuwe normen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving
Wat betekent dit voor huurwoningen? Als stok achter de deur zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en particuliere huurwoningen. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de nieuwe standaard. Dat betekent het einde voor de welbekende cv-installaties en een overstap naar een installatie die minder of geen aardgas gebruikt.
 
“Wettelijke eisen vanaf 1 januari 2030”??
Hmmm, we zijn nog even onderweg dus, vrees ik.