Huurders Vereniging Almere

Omdat er iemand aan uw kant moet staan.

Gezocht: versterking van het bestuur Huurders Vereniging Almere.

 

 

Huurders Vereniging Almere  is regelmatig op zoek naar mensen die zich voor andere Ymere-huurders willen inzetten. Dat kan als bestuurslid of als medewerker die een specifieke taak op zich neemt.

Bent u huurder van Ymere in Almere en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? Hebt u (wat) tijd over en bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe bestuursleden naar wie HVA Almere op zoek is.

Wat doet HVA Almere?

Wij behartigen de belangen van alle huurders van woningen van Ymere in Almere. Daarvoor overleggen we regelmatig met de directie van Ymere Almere. Ook ondersteunen we bewonerscommissies bij hun werk. Daarnaast nemen we deel aan het overleg van 3HO, dat wordt gevormd door de drie huurdersorganisaties van Ymere, GoedeStede en de Alliantie.

Wat doet het bestuur?

Wij besturen de lokale huurderskoepel, bereiden het beleid voor en voeren het uit. Wat inhoud overleg met de Gemeente over prestatieafspraken en de Woonbond We worden in ons werk bijgestaan door een professioneel beleidsadviseur.

Taken van de bestuursleden

 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en het overleg met de directie van Ymere Almere
 • Deelname aan het overleg van de Woonbond
 • Actief meedoen in tenminste één bestuurscommissie of werkgroep

Wat vraagt dat van nieuwe bestuursleden?

 • Betrokkenheid bij huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling
 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Vaardigheid in het werken met internet en e-mail
 • In een team kunnen werken

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een boeiende vrijwilligersfunctie
 • Voldoening, door met elkaar te werken aan het verbeteren van de positie van huurders
 • Kennis van de Almeerse volkshuisvesting
 • Een inwerkperiode met bijbehorend inwerkprogramma
 • Een professionele werkomgeving met goede voorzieningen en faciliteiten om uw werk te kunnen doen
 • Een bescheiden maar fatsoenlijke onkostenvergoeding
 • De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en bezoeken van congressen/symposia.

Interesse of meer informatie?

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail aan: bestuur@hva-ymere.nl.  Vermeld daarin hoe en wanneer u telefonisch bereikbaar bent. Of neem telefonisch contact met ons op, onder nummer: 036-5338759.

Op dit moment zijn de volgende vacatures vacant:    

Vrijwilligersvacature: Bestuurslid

Vrijwilligersvacature: ICT. reeds vervuld.


geschreven door: HVA bestuur
geplaatst: 20 maart 2019

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Huurders Vereniging Almere