Huurders Vereniging Almere

Omdat er iemand aan uw kant moet staan

Algemene Leden Vergadering 13 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 is de volgende Algemene Leden Vergadering van de HVA.

De vergadering, wordt gehouden op de vertrouwde plek in gebouw de Metronoom Mozartweg 20 in Almere

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur.

Alle bij de HVA aangesloten bewonerscommissies zijn natuurlijk weer van harte welkom

Het bestuur hoopt u allen weer te ontmoeten.

Tot ziens.

Algemene Leden Vergadering 13 september 2018

Op donderdag 13 september 2018 is de volgende Algemene Leden Vergadering van de HVA.

De vergadering, wordt gehouden op de vertrouwde plek in gebouw de Metronoom Mozartweg 20 in Almere

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur.

Alle bij de HVA aangesloten bewonerscommissies zijn natuurlijk weer van harte welkom

Het bestuur hoopt u allen weer te ontmoeten.

Tot ziens.

Begrippen – Huur – Koop – Socialehuur – enz

B

Bruto huur

Bruto huur is de totale huurprijs van een woning. De bruto huur bestaat uit de netto huur (of kale huur) en alle servicekosten. Kosten voor energie en water zitten alleen bij de huurprijs inbegrepen als dit uitdrukkelijk vermeld staat in de woningadvertentie.

H

Huur

Huur is de maandelijkse vergoeding die u betaalt voor het gebruik van uw woning.

Huurvast

Huurvast betekent dat u voor een vastgestelde periode (5 of 10 jaar) geen jaarlijkse huurverhoging betaalt. In het begin van de periode ligt de huurprijs per maand wat hoger dan de ‘normale huur’ van de woning.

Huurvast 5 jaar

Huurvast 5 jaar betekent dat u 5 jaar een vaste huur betaalt, zonder jaarlijkse huurverhoging. In het begin van de periode ligt de huurprijs per maand wat hoger dan de ‘normale huur’ van de woning.

Huurvast 10 jaar

Huurvast 10 jaar betekent dat u 10 jaar een vaste huur betaalt, zonder jaarlijkse huurverhoging. In het begin van de periode ligt de huurprijs per maand wat hoger dan de ‘normale huur’ van de woning.

K

Koopcomfort

Koopcomfort is een koopvorm die bijna hetzelfde is als normale koop. De woningcorporatie verkoopt de woning aan u tegen marktwaarde. Als u de woning verkoopt, is de volledige waardeontwikkeling of waardedaling voor u. Anders dan bij gewone koop bent u bij verkoop verplicht de woning eerst aan de woningcorporatie aan te bieden. Als de woningcorporatie besluit deze woning te kopen dan doet ze dit tegen de marktprijs van dat moment. Als de woningcorporatie de woning niet wil terugkopen dan kunt u de woning aan anderen aanbieden.

Koopgarant

Koopgarant is een vorm van kopen. U wordt voor 100% eigenaar maar u betaalt 75%* van de marktwaarde zodat u minder hypotheeklasten heeft. Als u de woning wilt verkopen koopt de woningcorporatie deze gegarandeerd binnen drie maanden terug. Daarbij wordt de waardeontwikkeling (stijging of daling) gedeeld tussen u en de woningcorporatie. De waardestijging als gevolg van investeringen die u zelf heeft gedaan hoeft u niet te delen met de corporatie.

* bij nieuwbouw geldt een ander percentage.

Koopprijs

Koopprijs is de prijs waarvoor iets gekocht is of kan worden.

N

Netto huur

De netto huur is de kale huurprijs zonder servicekosten.

R

Rekenhuur

De rekenhuur is de netto huur plus een deel van de servicekosten. De Belastingdienst gebruikt de maandelijkse rekenhuur om te berekenen hoeveel huurtoeslag u (eventueel) krijgt.

Reageren

Door te reageren op een woning geeft u aan dat u voor de woning in aanmerking wilt komen.

S

Sociale huur

Sociale huurwoningen hebben een maximale rekenhuur van € 710,68.

Servicekosten

Servicekosten zijn algemene bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak en onderhoud.

Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de omgeving van Amsterdam. Deze gemeenten werken onder meer op het gebied van woonruimteverdeling samen. Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Volendam, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. In de gemeente Oostzaan en de woonplaats Volendam worden woningen buiten WoningNet om aangeboden.

V

Vrijesectorhuurwoningen

Vrijesectorwoningen hebben een huurprijs van minimaal € 710,69.

VvE-bijdrage

Dit is een bijdrage aan een Vereniging van Eigenaren, bestemd voor gemeenschappelijk onderhoud.

W

WoningNet

WoningNet is de organisatie die het systeem voor woonruimteverdeling in de Stadsregio Amsterdam onderhoudt. WoningNet zorgt ervoor dat woningcorporaties hun vrijkomende woningen kunnen publiceren en dat woningzoekenden op deze woningen kunnen reageren. WoningNet is niet betrokken bij het opstellen van regelgeving. Ook voert WoningNet geen zaken uit die rechtstreeks te maken hebben met woningverhuur. Een woningcorporatie is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het toewijzen van een woning, het tekenen van huurcontracten en het onderhoud van een woning.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Huurders Vereniging Almere